InoTool resursi za obuku

Cilj InoTool-a je da obezbedi kompletan paket obuke za ljude koji su zainteresovani za ideju pristupanja socijalnoj ekonomiji. Pošto je rad na materijalima u toku, novi sadržaji će biti dodavani kada budu spremni.

Materijali za obuke – Socijalna ekonomija kao način oporavka i zapošljavanja
Ova prezentacija InoTool materijala za obuke pruža uvid u osnovne mehanizme socijalne ekonomije i pojašnjava mesto InoTool-a u njoj.

   InoTool materijal za obuku (PDF)

   InoTool materijal za obuku (PowerPoint)

InoTool vodič kroz obuke – Informacije za predavače i partnere
Ova PDF verzija InoTool vodiča kroz obuke pruža predavačima i zainteresovanima detaljnu dokumentaciju o osnovnom obliku obuke.

   InoTool Vodi za obukuKolofon  ||  Promenite jezik  ||  Kontakt

EU Lifelong Learning Programme logo

The InoTool Project is possible thanks to support and funding from the Lifelong Learning Programme.
InoTool does not represent the Lifelong Learning Programme or its partners.

Project #531192-LLP-1-2012-1-SE-KA4-KA4MP